Partners

Partners

 

Met als missie werkgevers in Twente stimuleren om méér sociaal te ondernemen door op een laagdrempelige manier inzicht te geven in het bestand van werkzoekenden, was de bedoeling dat naast de gemeente Hellendoorn ook andere partijen zouden aanhaken om hun talenten zichtbaar te maken. Want; hoe meer kandidaten hoe waardevoller het instrument!


Pilot Werkplein Twente

In de periode 2020-2021 wordt binnen de subregio Almelo een pilot gedraaid met het Twenteportaal om te kijken of Werkplein Twente hiermee aansluit bij de behoefte van de werkgevers. Zij gaven in verschillende gesprekken aan dat ze graag één centrale plek willen waar ze beschikbaar talent kunnen vinden (branche overstijgend). Wanneer dit platform aan de verwachtingen voldoet gaat Werkplein Twente deze regionaal inzetten en aanvullen met kandidaten vanuit andere gemeenten en het UWV.

Wat?

  • Beter inzicht in het bestand van beschikbare werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Meer kennis over de doelgroep
  • Direct schakelen met de juiste contactpersoon voor bemiddeling (korte lijnen)
  • Persoonlijk advies over de (financiële) mogelijkheden

Hoe?

  • Door het verstrekken van actuele, volledige én juiste informatie over competenties en mogelijkheden maar óók door eventuele belemmeringen ten aanzien van het functioneren eerlijk te benoemen
  • Door de arbeidsmarktcoaches de regie te laten houden zodat het bestand actueel is én blijft

Maatschappelijke samenwerkingspartners en werkgeversnetwerken

Wij werken samen -en staan nauw in contact- met onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, netwerkorganisaties en betrokken adviesorganen.  Samen bouwen we aan een groot netwerk om dit portaal heen om zoveel mogelijk kansen te creëren. De samenwerkingspartners zijn actief binnen het werkveld, zijn betrokken bij arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen en hebben een adviserende en signalerende functie. Ook spelen zij een belangrijke rol in het verbinden en delen van kennis.

 

© Het TwentePortaal 2023 |
Ontwerp en realisatie: Catapult creëert