Over ons

Over ons

Het Twenteportaal wil sociaal ondernemen een makkelijker én leuker maken. Dat doen wij door gemotiveerde kandidaten via een persoonlijk profiel met daarin alle belangrijke en praktische informatie voor te stellen. De kandidaten op het Twenteportaal zijn allemaal mensen die, om verschillende redenen, niet geheel zelfstandig aan het werk kunnen komen en daarom soms gebruik maken van een voorziening. De afstand tot de arbeidsmarkt is bij sommige kandidaten net wat groter, waardoor zij eerst op zoek zijn naar een leuk bedrijf waar zij werkervaring kunnen opdoen. Met de vers opgedane (praktijk)kennis en werkervaring kunnen zij daarna de stap maken naar een betaalde baan.

Het profiel van de kandidaat richt zich vooral op persoonlijkheid en competenties en minder op het werkverleden of gevolgde opleiding(en). Wij geloven dat iemand met de juiste competenties, soms met een beetje hulp in de vorm van scholing of coaching, een functie ook naar volle tevredenheid kan uitoefenen.

Wat uniek is aan dit platform, is dat gebruik wordt gemaakt van persoonlijke dienstverlening achter de schermen. Alle kandidaten hebben een werkcoach die hen begeleidt in de stap naar werk. De werkcoaches kennen de mitsen en maren en ook de talenten van de persoon. Samen zorgen zij voor een betrouwbaar profiel van de kandidaat op deze website.

Wij bouwen dagelijks aan het netwerk om dit digitale platform heen. Openheid en transparantie vinden wij belangrijk. Wij staan dicht op de kandidaten en werken intensief samen met onze partners. Deze partners zijn de toeleveranciers van talent; zij brengen hun doelgroepen in beeld via ons platform. Werkgevers kunnen via het Twenteportaal kennismaken met gemotiveerde kandidaten en daarbij gebruik maken van de kennis en expertise van ons én van onze partners!

Team Het Twenteportaal

Het TwentePortaal - Team
Het TwentePortaal - Team
Het TwentePortaal - Team
Het TwentePortaal - Team
Het TwentePortaal - Team
Het TwentePortaal - Team
Het TwentePortaal - Team
Het TwentePortaal - Team

Contactpersoon Twenteportaal vanuit het Werkplein

Onze missie

Onze missie is dat we straks één centraal platform hebben in Twente waar werkgevers beschikbaar en gemotiveerd Twents talent kunnen vinden. Talenten die een steuntje in de rug nodig hebben. Daarvoor zijn we in gesprek met verschillende arbeidsmarktpartijen. Hoe meer partijen aanhaken, hoe meer talent zichtbaar wordt op het Twenteportaal.

Wij zijn ervan overtuigd dat het bundelen van elkaars krachten positief bijdraagt aan de kans op werk voor werkzoekenden in Twente. Ten slotte hebben we daar allemaal baat bij: jij als sociaal ondernemer, het onderwijs (betere aansluiting op en doorstroom richting de arbeidsmarkt), de uitkeringsinstanties en bovenal de kandidaat die zijn talenten weer nuttig kan inzetten. Door het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod zorgen we samen dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. Maatschappelijke én economische winst, daar doen we het voor!

Van Talentenportaal naar Twenteportaal

Het concept voor dit platform is eind 2014 bedacht door de gemeente Hellendoorn als antwoord op de extra uitvoerende taken die zij met de invoering van de Participatiewet in 2015 kreeg. Er was behoefte aan het zichtbaar maken van de ‘mensen in de kaartenbak’ en een nog betere samenwerking met lokale werkgevers. Zo ontstond er een bescheiden eerste online versie van het portaal, die destijds de naam het Talentenportaal kreeg. In de loop van de jaren is het portaal verder ontwikkeld en sloten zich steeds meer werkgevers bij het netwerk aan.

Wilfred is als oud-werkgever veel betrokken geweest bij het Talentenportaal en heeft vanaf eind 2018 als extern adviseur het team van de gemeente Hellendoorn versterkt. Toen in de loop van 2019 bleek dat de gemeente Hellendoorn niet meer in staat was om de noodzakelijke investering in het online platform te bekostigen, hebben Wilfred en zijn compagnon Derk besloten het stokje over te nemen. Dit na aandringen van de lokale werkgevers; zij hadden behoefte aan het voortbestaan van dit platform. En niet alleen lokale werkgevers, ook in de regio werd tijdens verschillende bijeenkomsten steeds duidelijker dat ook daar deze behoefte bestond.

Partners

Vanzelfsprekend is bij de overdracht van het Talentenportaal besloten om nauw te blijven samenwerken met het team re-integratie van de gemeente Hellendoorn. Wij werken op dit moment voor de hele regio Twente, alle 14 gemeenten, werkplein Twente en het UWV. Dit betekent dat we nóg meer talenten kunnen laten zien via ons portaal.  Voor meer informatie hierover zie onze partnerpagina.


Deze website is onderdeel van TwentePortaal B.V. Werkgevers kunnen nu én in de toekomst gratis gebruik maken van deze handige online tool, bemiddeling en persoonlijk advies. Partners die hun doelgroepen inzichtelijk willen maken voor de Twentse arbeidsmarkt nemen bij ons een licentie af.

Aangesloten werkgevers

© Het TwentePortaal 2024 |
Ontwerp en realisatie: Catapult creëert